OBSTACLES

OBSTACLES

OBSTACLE COURSE

Obstacle Course หรือศัพท์ทางทหารจะเรียกว่า สถานีทดสอบกำลังใจ 
เหล่าทหารกล้า และหน่วยรบพิเศษทุกนาย จะต้องผ่านการฝึกในสถานีทดสอบกำลังใจ เพื่อเป็นการทดสอบกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ไหวพริบ รวมถึงการทำงานเป็นทีมในการข้ามผ่านเครื่องกีดขวาง

โดยสถานีต่างๆ ต้องใช้ทักษะและเทคนิคเพื่อข้ามผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆกันไป ไม่มีรูปแบบตายตัว เพื่อความสนุกและท้าทาย เราได้คัดสรรสถานีที่ผู้เข้าแข่งขัน King of Battle จะต้องประทับใจแน่นอน !!

1. HILL RUN (ฐานไต่ระดับ)

Run up and over this man-made hill.
เดินทรงตัวบนคานด้านใดด้านหนึ่ง จากฝั่งเริ่มต้นไปจนสุดคาน

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

2. Balance Beam (ฐานทรงตัว )

Traverse a beam without letting your feet touch the ground 
วิ่งทรงตัวบนคานจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง โดยเท้าห้ามแตะพื้นดิน

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

3. Wall Climb ฐานกำแพงสูง

Climb up and over our 8-foot wall. 
ข้ามกำแพงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

4. High Hurdles (ฐานกระโดดข้ามคาน)

Climb up and over consecutive 3.5 feet high hurdles.  
กระโดดข้ามคานทีละคาน

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

5. Reverse Climb (ฐานไต่กลับ)

Climb up and down this 15-foot obstacle.
ไต่ราวด้านในไปบนสุด แล้วไต่ลงมา ฝั่งด้านนอก

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

6. Over Hill (ฐานคานแขวน)

jump over the hill.  กระโดดข้ามคานแขวน

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

7. Swinger (ฐานโหนเชือก)

swing ur body to the other side.
ข้ามฝั่งโดยการโหนเชือกที่ห้อยลงมา

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

8. Low wall (ฐานกำแพงต่ำ)

 jump over the wall.  กระโดดข้ามกำแพง

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

9. ฺBalance run (ฐานวิ่งทรงตัว)

run on the pit.  วิ่งสลับซ้าย-ขวา

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

10. Climbing claw (ฐานกระโจมเชือก)

climb over the pit. ไต่ข้ามกระโจมเชือก

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

11. Belly crawl (ฐานกระโจมลวดหนาม)

walking on hand and feet like a bear.
เคลื่อนที่ลอดใต้ลวดหนามจากฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหนึ่ง

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

12. Island hopper (ฐานทรงตัวบนเสา)

hop right left right left and your feet do not touch the floor.
กระโดดตามท่อนไม้ห้ามเท้าแตะพื้นดิน

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

13. Rope climb (ฐานไต่เชือก)

climb up to ring a bell. (High 3.6 m.)
ปีนเชือกขึ้นไปเพื่อสั่นกระดิ่ง (ความสูง 3.6 m.) 

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

14. window jump (ฐานกระโจนกำแพง)

jump through the window.  กระโจนผ่านช่องกำแพง

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

15. Tire Pit (ฐานวิ่งช่องยาง)

run through the tires.  วิ่งตามช่องยาง

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

16. Wall Hanger (ฐานโรยตัว)

Climb down to the floor by rope. โรยตัวลงมาโดยใช้เชือก

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

17. water obstacle (ฐานลงน้ำ)

Crossing sub-merge obsticle in water. 
ข้ามสิ่งกีดขวางในน้ำ

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

18. Ramp jump (ฐานกระโดดข้ามเนิน)

Jump up the back of a four-foot ramp and slide down to the other side.    กระโดดข้ามเนิน

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

19. Slider (สไลด์เดอร์)

slide down into a pool.  สไลด์ลงบ่อน้ำ 

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR

20. Tunnel crawl (มุดท่อ)

Get down on all fours and crawl through the tunnel.
คลานมุดท่อจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง

WET RATING

TOUGHNESS

FEAR FACTOR