Prizes

การแข่งขันรุ่น elite เป็นการแข่งขันที่มีการจัดลำดับผู้ชนะ และมีถ้วยรางวัล (แบ่งรุ่น ชาย-หญิง, ไม่แบ่งอายุ)  

ส่วนรุ่น open จะไม่มีการจัดลำดับผู้ชนะหรือรับรางวัล เป็นการแข่งขันกับตัวเองเท่านั้น

samp

สำหรับที่ 1 ประเภท Elite ทั้ง รุ่น The Stamina และ The Warrior รางวัลที่ 1 ของรุ่น (มี 1 รางวัล ไม่แยกประเภท ชาย-หญิง) จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางระหว่างประเทศ โดยสายการบิน Air Asia  1 รางวัล (2 ที่นั่ง)