(กรุณาอ่าน Terms and Conditions ด้านล่าง ก่อนทำการสมัคร)

REGISTRATION IS NOW CLOSED!

1. รับ Race Pack ที่ สถานที่ปล่อยตัวในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน เวลา 14:00-20:00 หรือ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน เวลา 07:00-08:00 เท่านั้น
2. ค่าสมัคร ไม่สามารถขอคืน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ใช้ชื่อจริง เป็นภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตเท่านั้น

1. Collecting your Race pack at race venue only on Friday 7 September 2018  from 14:00 – 20:00 or Saturday 8 September 06:00-07:00.
2. Entry fees are non-refundable and non-transferable.
3. Use your real name in English only. (First Name and Last name as stated in your passport or I.D. Card)